Algemeen

De meest algemeen voorkomende vleermuis is de dwergvleermuis.
De dwergvleermuis is vrij eenkleurig bruin tot rosbruin; de onderzijde is slechts iets bleker. Ze hebben een donkerbruin gezicht en donklere vlieghuid.

Door hun grootte zijn ze moeilijk te verwarren met de meeste andere soorten. De meeste mensen denken dat het een zeer jonge vleermuis betreft (jonge vleermuizen zijn echter kaal en blind).

De lengte van een vleermuis is 3 tot 4,5 cm en heeft een spanwijdte van 18 tot 24 cm. Het gewicht varieert tussen de 3,5 en 8 gram.

Leefwijze

De dwergvleermuis houdt zich op in spleten van gebouwen, spouwmuren, onder daken, achtergevelbetimmering en in hoge torens van kerkgebouwen. In de zomer wisselen ze vaak van gebouwen. De grootte van een kraamkolonie varieert van 20 tot meer dan 300 dieren.

In de zomer leven de wijfjes met hun jongen in aparte kolonies, gemiddeld tussen 10 en 50 dieren, maar er zijn ook groepen van honderden waargenomen.
De paring vindt plaats in de gemengde winterkolonies. De bevruchting wordt echter uitgesteld tot april.

De dwergvleermuis krijgt 1 jong, zelden 2 jongen en is/zijn na 3 tot 4 weken vliegvlug.
Af en toe komen ze binnenshuis terecht en verstoppen zich dan achter schilderijen of gordijnen. Ze houden een winterslaap van eind november tot eind maart.

Tijdens de jacht vliegen ze snel en fladderend, met veel wendingen en spiraalvormige duikvluchten. Voordat de vleermuizen 15-30 minuten vóór zonsondergang uitvliegen, kan men ze al onrustig horen piepen.

Het voedsel van de dwergvleermuis bestaat uit kleine insecten zoals nachtvlinders, muggen, gaasvliegen en worden in de vlucht opgepeuzeld. De grotere prooien worden op een vast plekje, zoals een tak, verorberd. De dwergvleermuis eet iedere nacht de helft van zijn gewicht aan insecten, dus een kolonie in de beurt is in feite een zegen.

Schade

Bevuilen van gebouwen met uitwerpselen, zowel buitengevels als vloeren van zolders waar een kolonie hangt. Ze kunnen herrie veroorzaken.

Wering

In de winter houden de vleermuizen een winterslaap en veroorzaken dan nauwelijks voor overlast. In het voorjaar verlaten ze de locatie vanzelf. Zo gauw de vleermuis uitgevlogen is kan men de kieren en gaten afdichten.

Bestrijding

Omdat de vleermuizen waaronder de dwergvleermuis beschermd is bij de wet, mag deze niet bestreden of gevangen worden.

GEEF ONGEDIERTE GEEN KANS… BEL ONS 06-12875274