Algemeen

De meest voorkomende rattensoort in ons land is de bruine rat. Ook bij dit knaagdier is de kleur niet kenmerkend. Er zijn veel plaatsen waar de bruine rat zich op kan houden, zoals in rioleringsstelsels, in- en rond gebouwen met bouwtechnische gebreken, op alle plaatsen met onvoldoende aandacht voor hygiëne, in slootkanten, op ongecontroleerde vuilstortplaatsen enz.

Ratten zijn stevig gebouwd en hebben een vrij stompe snuit, een dichte vacht en duidelijk zichtbare oren. De vrijwel onbehaarde dikke staart van ratten (ca. 20 cm) is korter dan het lichaam (ca 25 – 30 cm). Het gewicht van volwassen bruine ratten is gemiddeld 400 – 500 gram.

Uitwerpselen van de bruine rat zijn bruin/grijs van kleur, stomp, 2 cm lang en 0,5 cm dik.

Leefwijze

Zodra de winter intreedt trekken ze van landbouwgebieden en andere buitenlocaties naar boerderijen en woningen. Verspreiding vindt ook plaats door transporten en met schepen.

Ze kunnen goed graven en zwemmen. Doordat hun vacht zich aanpast aan de leefomstandigheden hebben zij geen last van koude of warmte. Hun reuk is het voornaamste zintuig en ze zijn ’s nachts het meest actief.

De bruine rat is een knaagdier. Dit houdt in dat hun voortanden doorblijven groeien en het dus van levensbelang is dat ze blijven knagen om hun tanden kort te houden.

Het wijfje is tussen de 3-18 maanden doorlopend bevrucht. Ze werpt maximaal 15 keer 7-10 jongen. De jongen zogen vier weken en na drie maanden zijn ze geslachtsrijp. Afhankelijk van de nestgelegenheid en het voedselaanbod heerst er grote sterfte onder de jonge ratten. Onderzoek heeft uitgewezen dat van de ± 120 geboren ratten, slechts 40 exemplaren overblijven die deelnemen aan de voortplanting.

De bruine rat is een alleseter en roven soms eenden– en kippenkuikens. Ze eten vaak op een vaste plaats. Gemiddeld wordt een bruine rat 1 jaar oud. Maximaal  kunnen ze 2 tot 3 jaar oud worden.

Schade

Ratten zijn dragers van ziektekiemen (ziekte van Weil, Paratyphus e.a.) en kunnen veeziekten verspreiden zoals varkenspest, vogelpest, ziekte van Aujeszky e.d.
Ze bevuilen voedselvoorraden met hun uitwerpselen en brengen knaagschade toe aan verpakkingsmaterialen, houten vloeren, leidingen en kabels, isolatiematerialen enz.

Ook is vaak sprake van inzakkingen als gevolg van gangenstelsels langs gebouwen, taluds en oevers.

Wering

Door goede bouwkundige voorzieningen, zoals goed sluitende deuren, smalle ventilatieroosters enz., kan men ratten buiten houden. Maak in bijvoorbeeld in buitenvolières een harde bodem. Ook een goede hygiëne (opslag en verwijderen van afval, nette opslag van producten, periodiek schoonmaken van ruimten, e.d.) is van belang om de aanwezigheid van ratten tegen te gaan.
Zorg er voor dat uw huis netjes opgeruimd en schoon is en in de tuin geen broodresten, fruitresten of vetbollen voor vogels op de grond ligt. Berg diervoeders op in afsluitbare vaten of containers. Zet vuilniszakken pas de avond voor het ophalen aan de straat.

Bestrijding

Wanneer u zelf met giftig lokaas werkt zoals bijv. granen, neem dan de nodige veiligheidsmaatregelen tegen vergiftiging in acht. Leg nooit gif zonder bescherming.
Beter is het om een professioneel bedrijf in te schakelen.

Om ratten effectief te bestrijden en om te voorkomen dat door het voeren van gif, mensen ratten kunnen tegenkomen, werken wij veelal met de EKO1000 biobakken. Dit is een systeem om ratten en muizen op een ecologische manier te vangen. Dit methode werkt doormiddel van  een gesloten syteem. Zodra een rat of muis van het voedsel boven in het aparaat eet, wordt er een schakelaar geactiveerd dat een draaimechaniek in werking zet waardoor het dier in de vloeistof onderin het aparaat valt. Daar worden ze op een diervriendelijke wijze bedwelmd waarna ze zonder stress vrijwel direct sterven. De dieren worden door de vloeistof in het onderste compartimentr op een natuurlijke wijze geconserveerd. Hierdoor is er nooit sprake van stank. Ook niet als de bak eens in de zoveel tijd wordt geleegd. Door de uitgekiende techniek en de samenstelling van de vloeistof is dit apparaat absuluut reukloos, hygiënisch en hierdoor overal inzetbaar.

Als de plaag eenmaal onder de knie is, dan is een periodieke controle onontbeerlijk om herbesmetting te voorkomen.

GEEF ONGEDIERTE GEEN KANS… BEL ONS 06-12875274