Algemeen

Van de alle muizen is de huismuis een van de meest voorkomende knaagdieren. Als cultuurvolgers hebben de muizen de mens vanuit Zuidwest Azië over de hele wereld gevolgd. Muizen komen het gehele jaar voor in gebouwen en veroorzaken vooral knaagschade aan producten, materialen en bedrading.

Muizen hebben een groot aanpassingsvermogen en leven overal waar voldoende voedsel aanwezig is, helaas is dat ook daar waar mensen met de bereiding en opslag van voedsel bezig zijn. Muizen zijn heel nieuwsgierig en beschadigen met hun geknaag allerlei producten en materialen en tevens brengen ze ziektekiemen over. Door het beschadigen en vervuilen zijn muizen ongewenst.

Huismuizen zijn slanke diertjes van 8-10 cm lang met een spitse snuit. De staart van muizen hebben ongeveer dezelfde lengte als het lichaam. Huis muizen hebben een grijsbruine vacht die op de buik iets lichter is dan op de rug. Huis muizen wegen 14-20 gram.

Leefwijze

Muizen zijn na twee maanden seksueel volwassen. Vrouwtjes muizen hebben 8 à 10 worpen per jaar. De draagtijd is ongeveer 3 weken en het aantal jongen per worp is ongeveer 8.

Huismuizen eten eigenlijk alles maar hebben een duidelijke voorkeur voor granen, spek, kaas en zoetigheid. Muizen eten 3 – 5 gram voedsel per dag. Ook het benodigde vocht halen muizen uit de voeding.

De reden waarom muizen overal aan knagen is eenvoudig. Dit doen ze om de tanden die altijd blijven doorgroeien op lengte te houden.

Schade

Vooral de eigenschap dat ze overal aan knagen en dan niet alleen aan etenswaren is een vervelende en soms gevaarlijke eigenschap. Muizen knagen aan meubels, plinten en in veel gevallen ook aan telefoon, computer en elektriciteitskabel. En vooral dit laatste kan leiden tot kortsluiting en brand.

  Huismuizen kunnen ziektekiemen verspreiden.
  Bevuiling van voedselvoorraden.
  Knaagschade.
  Verstoring van de rust.

Wering

  Ventilatieopeningen maximaal 0.5 cm breedte.
  Openingen in buitenmuren dichten.
  Voorkom zoveel mogelijk het aanbod van voedsel.

Bestrijding

Met muizenvallen kunt u muizen bestrijden zonder gif te gebruiken. Er zijn verschillende soorten: knijp- en klapvallen die de muis direct doden, en kooi- en kantelvallen die de muis levend vangen. Maak voor u de vallen neerzet het huis goed schoon, zodat er niets eetbaars meer te vinden is. Vul de vallen dan met lekkers voor de muis, zoals havermout of noten. Gebruik bij voorkeur meerdere vallen.
Levend gevangen muizen kunt u buiten vrijlaten – als het even kan in een bos, of een park. Een afstand van honderd meter moet genoeg zijn om terugkeer naar uw huis te voorkomen. Muizen gaan namelijk niet graag door het territorium van een andere muis.

U kunt muizen ook bestrijden met gif. De gebruikte werkzame stoffen zijn echter schadelijk voor het milieu en leiden bij het dier tot een langzame en pijnlijke dood.Particulieren mogen alleen de huismuis en de veldmuis met gif bestrijden. Tegen de bosmuis en huisspitsmuis is het gebruik van gif niet toegestaan.
Muizengif is verkrijgbaar als lokaas. Bij het volgen van de gebruiksaanwijzing levert muizengif weinig risico’s op voor het milieu en de gezondheid. Gebruik het gif in het bijgeleverde voerdoosje. Zet de voerdoosjes op plaatsen waar de muizen regelmatig lopen maar buiten bereik van kinderen en huisdieren. Het middel moet gedurende enkele dagen in ruime mate aanwezig zijn. Controleer dagelijks of om de dag of er nog voldoende lokaas is en vul het zo nodig aan, totdat de muizen het niet meer eten. Vervang beschimmeld lokaas met nieuw aas.
Houd katten tijdens de bestrijdingsperiode uit de buurt van de muizen en voer ze extra zodat ze niet in de verleiding komen om een vergiftigde muis te vangen en op te eten.
De eerste dode muizen zal u na 3 tot 5 dagen aantreffen, u kunt ze, in plastic verpakt, in een afsluitbare vuilnisemmer gooien. Op deze wijze kunnen andere dieren niet door het opeten van de kadavers worden vergiftigd. Verzamel na de bestrijding het lokaas en het gif en levert het in met het KCA. Bij een muizenplaag is het raadzamer om deskundige hulp in te schakelen.

Muizenvallen-1

Muizenval met overkapping

Muisstop

Multivangsysteem voor muizen

GEEF ONGEDIERTE GEEN KANS… BEL ONS 06-12875274