Algemeen

Volwassen motmuggen, ook wel motvliegen of aalputmotjes genoemd zijn donker, driehoekig van vorm en tussen de 3 en 5 millimeter groot. Ze zijn te herkennen aan de behaarde vleugels. Deze vleugels, groter dan hun lichaam, zijn in rust in hartvorm over het lichaam gevouwen, met de kop naar onder. De lange antenne bestaan uit 13 segmenten met lange haren. Het zijn geen goede vliegers, daarom kruipen ze veel rond of maken korte springerige vluchtjes.
De eieren zijn miniscuul klein, bruin of crémekleurig. Ze worden gelegd in hoopjes van 10 tot 200 stuks. De larven

zijn pootloos en worm-achtig. Ze zijn witgrijs en de uiteinden zijn verhard en iets donkerder. Ze hebben een afmeting van ongeveer 9 millimeter. Na de verpopping, die 20 tot 40 uur duurt, komt de volwassen motmug te voorschijn.

Leefwijze

Het volwassen individu legt zijn eieren in vervuild, troebel water of in vochtig organisch materiaal. De larven voeden er zich met de rottende bestanddelen, bacterien en schimmels. Deze voedingsbodems vindt men in de aflopen en overlopen van gootstenen waar regelmatig voedingsresten doorgespoeld worden. De organische bestanddelen blijven achter op plaatsen met weinig stroming: in de naden en hoeken en onder roosters. Men vindt de larven ook terug in de afvoerbuizen van sanitaire installaties, W.C.’s, dakgoten, mesthopen, gierkelders, etc. Ze gedijen het beste op gistende oppervlakten en bij warme temperaturen. Een volledige levenscyclus van ei tot volwassen individu duurt 1 tot 3 weken. Het volwassen individu of imago leeft ongeveer 2 weken. Zij voedt zich net zoals de

larven met organische bestanddelen, bacteriën, schimmels en nectar. Overdag rusten de adulten in de schaduw, op muren van de douche en in de nabijheid van sanitaire buizen. ’s Avonds worden ze actief en vinden we ze terug bij resten organisch materiaal. Ze komen op het licht af.

Schade

De larve van de motmug is in principe een nuttig dier voor het leefmilieu, omdat ze zich voeden met algen, schimmels en bacteriën. Eénmaal volwassen, kunnen motmuggen echter wel (schadelijke) bacteriën en andere micro-organismen vanuit hun broedplaatsen overbrengen. Ook kunnen ze hinder veroorzaken als ze in grote hoeveelheden voorkomen.

Wering

Preventieve maatregelen zijn onontbeerlijk. Bij overlast met motmuggen is het belangrijk de bron te vinden. Aangezien ze niet zo goed kunnen vliegen, moet de bron in de buurt zijn waar ze zich ophouden. Afvoeren kunnen met heet water en soda gereinigd worden en in de dakgoten moet de modderlaag met een harde borstel verwijderd worden. Laat regelmatig wat water lopen in wastafels die weinig gebruikt worden, zodat er altijd water in de siffon blijft staan en kruipruimten kunnen met een laag zand afgedekt worden.

Bestrijding

Plaagdierbestrijding is een zaak van goede vakkennis en het gebruik van de juiste bestrijdingsmiddelen.
Bij een goede wering van motmuggen is bestrijding soms noodzakelijk. Voor een effectieve bestrijding moeten eerst de voornaamste broedplaatsen opgespoord worden. Deze en alle andere mogelijke schuilplaatsen worden bespoten met een residueel werkend insecticide. Deze voor insecten giftige middelen laten op de behandelde plaatsen een residu achter dat zijn werking nog tot enkele maanden na de bestrijding behoudt. Het is belangrijk dat deze plaatsen, op aanwijzing van onze bestrijdingsdeskundige, door de gebruiker(s) van het betreffende pand vóór aanvang van de behandeling goed bereikbaar worden gemaakt
. Tijdens de behandeling en twee uur daarna mag niemand in de behandelde ruimte(n) aanwezig zijn en dienen de ruimtes daarna goed geventileerd te worden.

Na 6-8 weken en na 3-4 maanden volgt een controle en volgt zonodig een nabehandeling.

GEEF ONGEDIERTE GEEN KANS… BEL ONS 06-12875274