Algemeen

Mollen hebben een zachte zwarte pels en zijn ongeveer 15 cm lang. Kleurvariatie van wit(albino) tot lichtbruin kan voorkomen. Mollen hebben 2 miniscule kleine oogjes en geen oren. Het “horen” doen mollen met tast– en snorhoren. De snorharen zitten boven op de spitse snuit en de tastharen zitten op de staart en aan de buitenrand van de graafpoten. De poten zijn breed met lange nagels en de handpalmen zijn naar buiten gericht.

De goed ontwikkelde tastzin zorgt er voor dat de mol zijn prooi, meestal wormen, kan vinden.

Reuk, gehoor en zicht is matig bij de mol.

Leefwijze

Mollen hebben ieder hun eigen territorium en dus een eigen gangstelsel.

De mannelijke mollen verlaten vroeg in het voorjaar hun territorium op zoek naar een vrouwtje. De paring vindt plaats in maart-april. Meestal wordt het mannetje daarna weer verjaagd door het vrouwtje. Na een dracht van 4 -5 weken worden 2 -7 mollen blind en naakt geboren (meestal 4-5). De jongen wegen 3,5 gram en hebben een lengte van 35 mm. In 3 weken zijn de mollen tot bijna volwassen lengte gegroeid en is de vacht ontwikkeld. De mollen worden 4 -5 weken gezoogd en blijven daarna nog 2 -3 weken bij elkaar in het gangenstelsel van de moeder.

Eind juni worden de mollen gedwongen op zoek te gaan naar een eigen territorium, er vallen echter veel slachtoffers door toedoen van roofvogels, katten, reigers en het verkeer. Mollen worden gemiddeld drie jaar oud. Mollen kunnen goed zwemmen.

Schade

  Het vernielen van een gazon of sportvelden.
  Het loswroeten van planten waardoor deze doodgaan.
  Het tunnelgraven onder bestrating/sportvelden/weilanden, waardoor verzakkingen ontstaan.
 Verzakkingen kunnen leiden tot gevaarlijke verstappingen voor mens en dier.

Wering

Er zijn methodes om mollen te weren maar die zijn meestal tijdelijk van aard. Een veelgebruikte methode om mollen te weren is het veroorzaken van trilling of ander lawaai. Hiervoor zijn speciale trillingsapparaten verkrijgbaar maar er zijn ook veel mensen die zelf iets maken. Als het maar trilt of lawaai maakt.

Een andere methode is het verjagen van de mollen met vieze luchten. Snippers van uien of knoflook, een in terpentijn, ammonia of petroleum vochtig gemaakte doek. Gooi eventueel stukjes carbid of motten ballen(kamferballen) in de mollen gangen en maak die daarna weer luchtdicht met grasplaggen. Door de stank gaan de mollen er vandoor. Effectiever is het planten van Keizerskronen (Fritillaria imperialis) of de giftige kruisbladwolfsmelk (Euphorbia lathyris). Mollen zullen de tuin echt mijden.
U kunt ook mollen weren door rondom de tuin volièregaas in de grond in te graven (40 cm. diep). Laat dit gaas ook bovengronds ongeveer 10 cm uitsteken, zodat de mol er niet over heen kan lopen.

Bestrijding

Indien er in uw omgeving veel mollen voorkomen, kunnen wij op contractbasis het gehele jaar door mollen vangen.

Mollenklemmen

GEEF ONGEDIERTE GEEN KANS… BEL ONS 06-12875274