Uiterlijk

Een volwassen gewone houtwormkever is tussen 2.4 en 6mm lang is donkerbruin en heeft een gewelfd halsschild. Op het dekschild zijn rijen kleine puntjes te zien.

De larve is ca. 6mm lang, geelachtig wit en licht gekromd.

Leefwijze

De jonge houtwormkevers tasten zowel loof– als naaldhout aan, binnen en buiten de gebouwen. De larven van de gewone houtwormkever boren zich direct nadat ze het uit ei komen in het hout waar ze gangen boren met een doorsnede van ongeveer 0,5 mm. Als gevolg hiervan ontstaat het boormeel dat korrelig is van structuur. De ellipsvormige bolletjes in het boormeel.

De meest gunstige temperatuur voor de ontwikkeling van de larven is 22 tot 23 graden Cel.

In mei t/m augustus komen de kevers uit het hout tevoorschijn; ze gaan dan paren, waarna de vrouwtjes vaak in dezelfde ruimte weer 30 tot 40 eitjes gaat leggen.

Schade

De door de houtworm aangerichte schade is in het beginstadium van de aantasting nog niet bedreigend voor de houtconstructies maar na enkele jaren is de populatie zo enorm gegroeid dat er wel zwaktes in de constructies kunnen ontstaan.

Ze zorgen ook voor schade aan meubelen, kisten en beeldsnijdwerken. Houtwerk dat geschilderd is, wordt normaliter niet aangetast.

Bestrijding

Voordat het houtwerk kan worden behandeld, moet het voldoende stofvrij worden gemaakt. Een schoon oppervlak garandeert een optimale opname van de bestrijdingsvloeistof. Daarnaast mogen de houtdelen niet behandeld zijn met verf, lak, was of andere middelen, dit om een goede indringing van de vloeistof te garanderen. De te behandelen ruimtes dienen goed bereikbaar en leeg te zijn om al het houtwerk goed te kunnen behandelen.

De gespoten ruimtes dienen na de bestrijding 72 uur goed geventileerd te worden en is gedurende deze tijd dan niet toegankelijk voor mens en dier.

In sommige gevallen is een oppervlaktebehandeling van het houtwerk met een bestrijdingsvloeistof ook afdoende. Het bestrijdingsmiddel wordt dan meerdere keren op het hout gespoten om goed in te kunnen dringen voor een jarenlang houtwormvrij resultaat.

Kleinere voorwerpen kan men het beste invriezen bij een temperatuur van –22 °C tot—28 °C en dit gedurende 14 dagen.

GEEF ONGEDIERTE GEEN KANS… BEL ONS 06-12875274